Nabo ble lei av høylytte pubgjester midt på natta - tok saken i egne hender

​Utelivsvold Kristiansund.

Nabo ble lei av høylytte pubgjester midt på natta – tok saken i egne hender

NYHETER POLITI UTELIV UTELIVSVOLD KRISTIANSUND
En annen av dem som befant seg utenfor utestedet grep inn og holdt kvinnen fast til politiet kom. (Illustrasjonsfoto)
En annen av dem som befant seg utenfor utestedet grep inn og holdt kvinnen fast til politiet kom. (Illustrasjonsfoto) Foto: Heiko Junge (NTB Scanpix)

Av Ole T. Strand
Publisert:12. februar 2020, kl. 13:42
Kvinnen, som bor like ved et utested i Kristiansund, ble holdt våken av høylytte gjester etter stengetid. Hun fikk nok og tok saken i egne hender ...

 

Det var litt over klokka 02 en natt til søndag kvinnen gikk ut på gata etter å ha fått natteroen ødelagt.

– Personene som oppholdt seg utenfor lokalet var høylytte, sier sorenskriver Ole Ødegård i en fersk dom.

Kvinnen, som er i 20-årene, gikk ut og henvendte seg til de som sto utenfor.

– Alle vitnene har beskrevet henne som svært aggressiv da hun kom ut av bygningen, heter det i dommen.

Det oppsto en krangel mellom kvinnen, som er i 20-årene, og en mann. Da de begynte å dytte på hverandre, gikk mannens samboer imellom. Hun la en hånd på kvinnens brystkasse og ba henne om å roe seg.

– Retten finner det hevet ut over enhver rimelig tvil at tiltalte da slo henne med knyttet hånd over venstre side av kjeven, heter det i dommen.

– Ble dyttet mot vegg
En annen av dem som befant seg utenfor utestedet grep inn og holdt kvinnen fast til politiet kom. Hun ble senere ilagt en bot for brudd på straffelovens paragraf 271 «for å ha øvet vold mot en annen person eller på annen måte krenket ham fysisk». Bota ble ikke betalt, og kvinnen måtte derfor møte i tingretten og forklare seg.

– Jeg ble dyttet mot en vegg, ble redd og følte meg truet, forklarte kvinnen i tingretten.

– Jeg viftet med armene for å komme meg løs, la hun til.

Retten trodde ikke på dette, og fant kvinnen skyldig i bruk av vold. Hennes forsvarer mente hun måtte frifinnes på grunn av nødverge eller på grunn av forutgående provokasjon. En enstemmig tingrett avviste dette.

– Etter rettens syn er det klart at tiltalte ikke ble utsatt for noe ulovlig angrep fra kvinnen som ble slått, og at hun var fullt klar over dette. Ifølge vitner var kvinnen klar for å slå på nytt etter det første slaget. Etter dette er vilkårene for frifinnelse etter nødvergebestemmelsen ikke til stede, heter det i dommen. Retten avviste – med samme begrunnelse – også at kvinnen hadde blitt provosert.


Forståelse
– Retten har forståelse for at tiltalte var frustrert over mangelen på nattero på grunn av at flere personer sto utenfor bygningen og var høylytte, men hun burde selvsagt ikke ha gått ut og konfrontert pubgjestene på den måten hun gjorde, sa retten.

Retten mente kvinnens troverdighet ble svekket av at hun i avhør hos politiet sa at hun ikke kunne huske noe av det som skjedde. I tingretten forklarte hun at hukommelsen gradvis hadde kommet tilbake under samtaler med sin forsvarer.

Retten pekte i skjerpende retning på at hendelsen fant sted natt til søndag like etter stengetid ved inngangspartiet til et utested i sentrum. Et normalt utgangspunkt for straff ved slag med knyttet hånd i ansiktet utenfor et utested ville være ubetinget fengsel, eventuelt betinget kombinert med ubetinget bot.

På grunn av at saken, ifølge retten, har blitt svært gammel uten at kvinnen kan lastes for dette, ble hun «bare» dømt til å betale en bot. Denne ble satt til 6.000 kroner.