Døde etter feilbehandling ved Molde sykehus

Døde etter feilbehanlding ved Molde sykehus.

 

Artikkel fra Tidens Krav 13.04.2021.

81 år gamle Bjørn Sennesvik døde etter feilbehandling ved Molde sjukehus. Statsforvalteren konkluderer med at avvikene fram til feilmedisinering ble oppdaget, må betraktes som uforsvarlig.

  1. mars 2019 mistet 81 år gamle Bjørn Sennesvik bevisstheten under en handletur i Molde. Han ble deretter sendt til Molde sjukehus. Fem dager senere døde han på St. Olavs hospital. Nå har Statsforvalteren i Møre og Romsdal konkludert med at involvert helsepersonell ved Molde sjukehus har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven.

 

– Statsforvalteren har inntrykk av at nevrologisk vaktteam samlet ikke oppfattet situasjonen korrekt, og at ansvar for håndtering av informasjon var uavklart. Vi mener at vurderingene ved innkomst ikke var i samsvar med god praksis, heter det i konklusjonen i tilsynssaken mot Molde sjukehus.

Massiv hjerneblødning

Da Sennesvik, som blant annet har vært rådmann i Eide, mistet bevisstheten, falt han og fikk brist på hjerneskallen med en mindre indre blødning.

– Ved oppmøte på Molde sjukehus ble det rutinemessig tatt CT-skanning av hodet for avklaring av årsaksforhold. Behandlende lege avventet imidlertid ikke resultatet fra undersøkelsen, men behandlet pasienten med blodfortynnende midler i den tro at besvimelsen skyldtes hjerneslag/ -infarkt. Behandlingen medførte en massiv hjerneblødning som sjukehuset ikke fant råd med, hvorfor han ut på kvelden ble overført til St. Olav Hospital der han fem dager senere døde som følge av skadeutviklingen, skriver advokat Edvard T. Eide, som representerer de etterlatte, i en pressemelding. 

Advokat Edvard T. Eide representerer de etterlatte.

Kritiserer håndteringen

Ifølge Eide viste Molde sjukehus liten, om noen, initiativ til å selv evaluere saken.

– Fylkeslegen følger opp saken med krav om dokumentasjon av tiltak, men offentlig interesse tilsier pressens forhåpentlige medvirkning, skriver Eide.

Ifølge ham er de etterlattes poeng først og fremst å sikre at tiltak iverksettes for å hindre liknende tilfeller senere.

Uaktsomhet

– Etterlattes sønn, Jens Otto Sennesvik, anerkjenner at behandlende personell på sjukehus kan begå feil – som andre. Feilen i dette tilfellet er imidlertid beskrevet som brudd på elementær medisinsk kunnskap ved at det er avgjørende for korrekt behandling å sikre diagnose hjerneslag/-infarkt fra tilfelle med hjerneblødning. Behandling av blødning med blodfortynnende midler må ikke skje. Uaktsomheten i dette tilfellet kan derfor være grov. Selv om legen, som andre, selvsagt kan begå feil, burde saken vært evaluert straks og adekvate tiltak personlig og systematisk iverksatt av sjukehuset/helseforetaket, skriver advokat Eide.

– Uforsvarlig

Statsforvalteren konkluderer med at avvikene samlet sett er så store at helseforetakets behandling av pasienten den 14.03.2019 og fram til feilmedisinering ble oppdaget, må betraktes som uforsvarlig.

– Behandlingen etter at feilmedisinering ble oppdaget, var derimot i tråd med god praksis, heter det i konklusjonen.

– Beklager på det sterkeste

Klinikksjef Georg N. Johnsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skriver følgende i en e-post til Tidens Krav

«Vi beklager på det sterkeste at vi har gjort en alvorlig feil. Våre tanker går til Sennesviks familie og pårørende. Vi har tatt lærdom av denne saken og skjerpet rutiner for å forhindre at liknende skal skje i framtiden. Dette skjedde umiddelbart etter hendelsen. Dette var en systemsvikt. Det er mitt ansvar som leder å sørge for at vi har system og rutiner som legger til rette for at mine ansatte kan utføre jobben på best mulig måte".