Husleieøkning kommunale boliger i Kristiansund kommune

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Kan gå til sak mot Kristiansund kommune hvis husleien øker med 20 prosent.

Engasjert: Foreldre og verger har engasjert advokatfullmektig Linn Iren Tovan Strømhylden.

Engasjert: Foreldre og verger har engasjert advokatfullmektig Linn Iren Tovan Strømhylden.

 
Foreldre og verger til psykisk utviklingshemmede som bor i kommunale boliger i Kristiansund, har engasjert advokatfullmektig Linn Iren Tovan Strømhylden ved Advokatfirmaet Eide & Co til å kjempe mot husleieøkningen.

Det er i forbindelse med kommunens budsjettbehandling for 2016 at husleien på kommunale boliger blir økt med 20 prosent. Dette har fått mange av beboerne til å reagere. Strømhylden representerer til sammen 15 personer som bor i kommunale boliger.

Administrasjonen i Kristiansund kommune skal nå se nærmere på saken og utrede konsekvensene ved vedtaket.

– Hva er tilbakemeldingen dere har fått fra kommunen?

– Vi har fått litt forskjellige beskjeder. Kommunen har sagt at saken nå skal konsekvensutredes. Først fikk vi vite at det skulle behandles 3. mai, så den 10., men er nå er det utsatt til 31 mai, sier advokat Tovan Strømhylden til Tidens Krav.

Oppjustering

Kommunen oppjusterer husleien i samsvar med gjengs leie i forhold til husleieloven, altså gjennomsnittsleie for liknende leiligheter i samme område. Advokatens rettslige argument er at kommunens oppjustering med 20 prosent ikke er i samsvar med gjengs leie i huseieloven, hensyntatt beliggenhet, størrelse og standard på leilighetene.

– Etter litt undersøkelse, og ut ifra gjeldende kriterier, er ikke kommunens oppjustering i samsvar med husleieloven, sier Tovan Strømhylden.

I et brev til kommunen datert 8. mai skriver advokaten følgende: «Dersom kommunen ikke finner grunnlag for en nedregulering av leienivået, vil vi på vegne av våre klienter kreve at leien blir fastsatt av en takstnemnd, jf. husleieloven § 12-2».

– Man kan også stille spørsmål ved vedlikeholdet av leilighetene. Flere av våre klienter forteller at de selv har påkostet og utført vedlikehold. Det er også en del opplysninger om maur i leilighetene.

- Ikke sosial politikk

I brevet til kommunen skriver advokaten at ved vurdering av hva som er gjengs leie, skal det tas hensyn til utført vedlikehold.

– Foreldrene og vergene er veldig engasjerte, og dette er noe som påvirker flere unge uføre som må betale for en del tjenester vi andre ikke har. Det er klart at dette er hardt når man har dårlig økonomi i utgangspunktet. Vi skal forholde oss til det rettslige, men man ser jo at dette ikke akkurat er sosial politikk, sier Tovan Strømhylden.

Som et alternativ til å øke leieprisen med 20 prosent, ønsker advokaten på vegne av klientene at kommunen vurderer å indeksregulere husleien.

«Alternativet med takstnemnd der hver enkelt bolig skal vurderes ut fra aktuelle kriterier, vil medføre et stort administrativt arbeid for kommunen. Det er også en fordel for både utleier og leier å vite om utviklingen i leienivået i tiden framover», heter det i brevet.

Rådmannen i Kristiansund, Arne Ingebrigtsen, skriver til Tidens Krav at han ikke har noen øvrig kommentar til saken, annet enn at bystyret har bestilt en utredning av differensiering og at dette kommer til neste bystyremøte.