Hvem er vi?

Advokatfirmaet Eide & Co har kontor  i Handelens hus, midt i Kristiansund sentrum.

Vi vektlegger praktisk og effektiv bistand både ved konkrete tvister og i form av mer generell rådgivning innenfor de fleste rettsområder og til klienter over hele landet. 

Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen. Dette innebærer blant annet at vi løpende må oppfylle strenge krav til faglig og etisk etterutdanning, og at vi er underlagt Advokatforeningens disiplinære kontrollorganer.

Det er uforpliktende å rette en henvendelse til vårt kontor. Som bekreftelse på at vi påtar oss oppdraget vil du som vår klient motta en oppdragsavtale der det fremgår på hvilke vilkår oppdraget utføres. Som klient kan du forvente objektive råd, hvilket er hensiktsmessig ettersom alternativet i en tvist i mange tilfeller er at en nøytral tredjeperson må ta stilling til saken din. Vår målsetting om god advokatbistand skal bidra til at du unngår personlige og økonomiske belastninger så langt det er mulig.