Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Grunnstøting havner i retten.

Oversikt over konkursåpninger ved Nordmøre tingrett 2018.

Unge uføre får redusert husleie

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

  • Høyesterett opprettholder Facebook-forbud for mor

    Ankeutvalget har forkastet anken fra en kvinne som er pålagt forbud mot å omtale sin egen rettsforhandling på Facebook. (Ekstern lenke)
  • Statsråd 14. juni 2019

    I statsråd 14. juni 2019 ble ny arvelov og endringer i skipsarbeidsloven og i konkurranseloven sanksjonert.
  • Reduksjon av plast i miljøet

    EU-direktivet om forbudet mot q-tips, sugerør, plastbestikk og andre engangsartikler av plast ble publisert i EU-tidende 12. juni 2019. Medlemslandene har to år på å gjennomføre forbudet i nasjonal rett. (Ekstern lenke)
  • Sak om mors bilder av datteren på Facebook til Høyesterett

    Hålogaland mente kvinnen krenket sin sju år gamle datters rett til privatliv, blant annet gjennom å legge ut videoer i sosiale medier. Nå havner saken i Høyesterett. (Ekstern lenke)
  • Filmet lærerens passord og endret skolekarakterene

    Åtte skoleelever er i Eidsivating lagmannsrett dømt for datainnbrudd og dokumentfalsk, etter at de logget seg inn via skolens portal og forbedret karakterene sine. (Ekstern lenke.)
  • Statsråd 7. juni 2019

    I statsråd 7. juni 2019 ble endringer i straffeloven og straffeprosessloven om tvungen forsvinning og endringer i avhendingslova om tryggere bolighandel sanksjonert.
  • Norsk førerkortinndragning opp i Strasbourg

    EMD skal vurdere om Norge krenket retten til privatliv da en mann ble fratatt førerkortet fordi han opplyste å røyke hasj noen ganger i måneden. (Ekstern lenke.)
  • Statsråd 24. mai 2019

    I statsråd 24. mai 2019 ble lov om endringer i Svalbardloven og lov om endringer i jordlova sanksjonert.
  • Saker fremmet til behandling i Høyesterett

    Høyesterett skal behandle: samfunnsstraff ved kroppsskade, mishandling i nære relasjoner, barnets rett til å bli hørt i samværsspørsmål og innføring av sexdukke forestillende et barn.
  • Direktestrøyming frå Lovkonferansen 2019

    Tema på konferansens fyrste dag er den norske lovgivingsmodellen og lovspråk.
  • Hvordan er reglene om egenmelding?

    Med egenmelding menes at en arbeidstaker selv melder fra til arbeidsgiver om at hen ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade, uten å levere legeerklæring (sykmelding). Også en arbeidstaker som er borte fra jobb på grunn av sykt barn kan bruke egenmelding.
  • Fortsatt trykt lovsamling

    Fredag kom nyheten om at Stortingets presidentskap har besluttet at Stortingets administrasjon skal overta ansvaret med å redigere, trykke og distribuere lovsamlingen. (Ekstern lenke.)
  • Statsråd 10. mai 2019

    I statsråd 10. mai 2019 ble lov om endringer i EØS-vareloven sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse.
  • Forbrukerrådet vant gruppesøksmål mot DNB

    Borgarting kom til motsatt resultat av tingretten, og gav Forbrukerrådet medhold i at DNBs fondskunder kan ha betalt flere hundre millioner for mye i forvaltningshonorar. (Ekstern lenke.)
  • Bruk og besittelse av narkotika – mot avkriminalisering

    Bruk og besittelse av små mengder narkotika til egen bruk rammes av legemiddelloven og er straffbart. Et utvalg oppnevnt av regjeringen er nå i ferd med å utrede endringer i disse reglene, i retning avkriminalisering.
  • Statsråd 3. mai 2019

    I statsråd 3. mai 2019 ble lov om endringer i innskuddspensjonsloven og lov om endringer i sjølova sanksjonert. Det ble også fastsatt et omorganiseringsvedtak.
  • Vedlikehold fredag kveld

    Lovdata planlegger nødvendig vedlikehold av tjenesten fredag 3. mai fra kl. 20:00-22:30, som medfører at tjenesten ikke vil være tilgjengelig i dette tidsrommet.
  • Lover i kraft 1. mai 2019

    1. mai trer deler av lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten samt endringer i barnelova i kraft.
  • Synkronisert dekkoperasjon

    I dag er første måndag etter andre påskedag, som tyder at det i morgon er på tide å byte til sommardekk. Grunna sein påske gjeld i år same dato for heile landet.
  • Opphavsrett – ei kort innføring

    Tysdag 23. april, dødsdagen til William Shakespare og Miguel de Cervantes, gjekk verdas bok- og opphavsrettsdag av stabelen. I den samanheng følgjer her nokre tankar omkring kva opphavsrett er, og kva det vil seie at noko er eit åndsverk.