Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Grunnstøting havner i retten.

Oversikt over konkursåpninger ved Nordmøre tingrett 2018.

Unge uføre får redusert husleie

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Statsråd 13. desember 2019

  I statsråd 13. desember 2019 ble midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver og endringslover til folketrygdloven, finansforetaksloven, introduksjonsloven og universitets- og høyskoleloven samt opphevelse av omstillingslova sanksjonert.
 • Statsråd 6. desember 2019

  I statsråd 6. desember 2019 ble endringslover til lov om fastsettelse av referanserenter og aksjelovgivningen sanksjonert.
 • Borgarting omgjør frifinnelse for sykling i kollektivfeltet

  Syklisten var tiltalt for brudd på vegtrafikklovens bestemmelse om å hindre trafikken unødig, noe Borgartings flertall, i motsetning til tingretten, kom til at han gjorde. (Ekstern lenke)
 • Kunngjering i Norsk Lovtidend i desember

  Det går mot slutten av året, og dette er ei travel tid for Norsk Lovtidend-redaksjonen. I desember vert svært mange lover sanksjonerte og forskrifter vedtekne. Derfor er det viktig at sakene vert sende til kunngjering med det same.
 • Høyesterett etablerer handleplikt mot mishandling av barn

  For tredje gang i år har Høyesterett behandlet omsorgspersoners ansvar for barns dødsfall, og retten konstaterer nå enstemmig at en domstolsskapt handleplikt er blitt etablert. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 29. november 2019

  I statsråd 29. november 2019 ble endringslover til skatteloven og merverdiavgiftsloven samt ny lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget sanksjonert.
 • Konkurrenten.no vant ikke frem i Strasbourg

  Menneskerettsdomstolen har avvist klagen fra busselskapet Konkurrenten.no. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 22. november 2019

  I statsråd 22. november 2019 ble endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning) sanksjonert. I tillegg ble det bestemt ikrafttredelse av flere lover.
 • KPMG frikjent for kjempekrav etter underslag

  Oslo tingretts flertall mener KPMG ikke var uaktsomme i forbindelse med at regnskapssjefen i Gartnerhallen underslo 50 millioner kroner gjennom 10 år. (Ekstern lenke)
 • Norge felt i EMD i barnevernsak

  Menneskerettsdomstolen kunngjorde i dag den første barneverndommen mot Norge etter fellelsen i Strand Lobben-saken sist måned. (Ekstern lenke)
 • Får ikke gi KK-materiale til skattemyndighetene

  Under dissens mener Borgarting lagmannsrett at påtalemyndigheten ikke har adgang til å overlate avlyttede samtaler fra Lime-saken til Skatteetaten. (Ekstern lenke)
 • ECJ: matvarer må merkes 'fra israelske bosetningsområder'

  I forbindelse med en fransk rettssak om merking av vin har EU-domstolen slått fast at matvarer med opprinnelse i områder besatt av staten Israel ikke kan merkes 'Made in Israel', men må angi opprinnelsesområdet slik at forbrukerne også kan gjøre etiske vurderinger.
 • Høyesterett opphever dom om ubrukt brøyterett

  Lagmannsretten la til grunn at en helårs veirett også innebar rett til å brøyte om vinteren. Dette er feil, ifølge en ny høyesterettsdom om private, ikke benyttede rettigheters vern mot reguleringsplan. (Ekstern lenke)
 • Ett års fengsel for barnedåp uten innreisetillatelse

  At mannen kom til Norge kun for å delta i nevøens dåp, og aldri har vært straffedømt, er ikke formildende, mener Høyesterett. (Ekstern lenke)
 • Nekter å følge ombudsmannen – gir lærer advarsel

  Sivilombudsmannen mente Facebook-kommentaren om Sumaya Jirde Ali var innenfor lærerens ytringsfrihet, og ba kommunen trekke advarselen. Men kommunen nekter. (Ekstern lenke)
 • EMD varsler flere norske barneverndommer før nyttår

  Menneskerettsdomstolen håper å ha avsagt dom i to til tre norske barnevernklager innen Høyesterett settes i storkammer etter jul. (Ekstern lenke)
 • Frykter for dommernes uavhengighet ved NAV-granskning

  Domstoladministrasjonen og Dommerforeningen minnet i går Justisdepartementet om at det er konstitusjonelle begrensninger i regjeringens adgang til å granske domstolene. (Ekstern lenke)
 • La ut bilder av datteren på Facebook – tapte i Høyesterett

  Ytringsfriheten må vike, mener Høyesterett. Dermed opprettholdes boten på 12.000 kroner for kvinnen som la ut sensitiv informasjon om sitt sju år gamle barn på Facebook. (Ekstern lenke)
 • Høyesterett nektet anke i to NAV-saker

  Etter å ha gjennomgått de så langt identifiserte straffedommene i NAV-saken, slår justitiarius fast at to av dem er blitt nektet anke til Høyesterett. (Ekstern lenke)
 • ESA gir Norge én måned på å svare

  Igår oversendte ESA sine spørsmål til Norge, i kjølvannet av NAV-saken fra sist uke. Der krever overvåkingsorganet svar på 11 spørsmål. (Ekstern lenke)