Vi har fått ny postadresse:
P.b. 6 Kongens Plass, 6501 Kristiansund

Vi står nå overfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Hjemmesiden er  under revidering og fornyes til høsten

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

 • Fra Grunnlov til uavhengighet

  De siste månedene har nyhetene vært preget av krigen i Ukraina. I tillegg til å lese om de grufulle konsekvensene av krigen, har det florert av overskrifter om suverenitet og president Putins holdning overfor Ukraina som uavhengig stat. Hva innebærer dette i et rettslig perspektiv?
 • Statsråd 12. mai 2022

  I statsråd 12. mai 2022 ble lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven) sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt delvis ikrafttredelse av lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) og forlenget anvendelse av fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2.
 • Jusspodden om hovedoppgjøret: «Vi er ikke enige før vi er enige om alt»

  Prisene stiger på både mat og strøm. Vi har hatt to år med pandemi som har gitt ekstra krevende arbeidshverdag for flere yrkesgrupper. Nå er lønnsoppgjøret i gang.
 • Oppsigelse i husleieforhold

  Hva har du krav på hvis utleieren din ønsker å si opp leieforholdet? Kan utleier avslutte leieforholdet fordi hun heller vil at noen andre skal bo i boligen? Uansett hvilken side av en leieavtale du befinner deg på, er det nyttig å kjenne til hvilke regler som gjelder.
 • Statsråd 6. mai 2022

  I statsråd 6. mai 2022 ble en endringslov til rettshjelploven og husleieloven sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt ikrafttredelse av en endringslov til finansforetaksloven mv.
 • Jusspodden: Nakenvisitasjoner bryter med menneskerettighetene

  Høyesterett mener den omfattende bruken av nakenvisitasjoner i norske fengsler bryter med menneskerettighetene. Nå blir det søksmål mot staten.
 • Høyesterett slipper inn striden om beslag av data med advokatmeldinger

  Det tok bare en uke fra ankebegrunnelsen ble levert, til Høyesteretts ankeutvalg besluttet å henvise saken til behandling. (Ekstern lenke)
 • Pressefridom og sensur i den digitale tidsalderen

  Ei ny lov i Russland gjer det enda vanskelegare for journalistar i landet å uttrykke seg fritt. Samstundes har tilgangen til blant anna Facebook og Twitter vorte sperra på russisk territorium. Verdien av pressefridomen og betydninga han har for demokratiske samfunn blir med dette enda tydelegare.
 • 8 timer arbeid – 8 timer fritid – 8 timer hvile

  Første mai er den store markerings- og festdagen for arbeiderbevegelsen i store deler av verden, også i Norge. Minimumsrettigheter som lovbestemt arbeidstid tas i dag av mange som en selvfølge. Veien har imidlertid ikke blitt til uten kamp og kontroverser.
 • Lover i kraft 1. mai 2022

  1. mai 2022 trer endringslover til verdipapirhandelloven, helsepersonelloven, utlendingsloven og politiregisterloven i kraft. Samtidig oppheves to koronarelaterte lover.
 • Statsråd 29. april 2022

  I statsråd 29. april 2022 ble endringslover til tolloven, strømstønadsloven og grenseloven mfl. sanksjonert.
 • Jusspodden oppsummerer april

  Jusspodden oppsummerer aktuelle saker fra april sammen med Adele Matheson Mestad, direktør for NIM.
 • Hyppige endringer i covid-19-forskriften er et tema i Koronakommisjonens andre rapport

  I dag legger Koronakommisjonen fram sin andre og avsluttende rapport. Koronaforskriftene og de hyppige endringene spiller en sentral rolle i rapporten. På to år ble det gjort ca. 300 endringer i covid-19-forskriften. Ingen annen forskrift har blitt endret så hyppig.
 • Nå kan du søke opp Husleietvistutvalgets vedtak på Lovdata

  Tidligere i år ble det inngått avtale mellom Husleietvistutvalget og Lovdata om forvaltning og publisering av Husleietvistutvalgets vedtak.
 • Når kan du bytte til sommerdekk?

  Første mandag etter 2. påskedag, det vil si 25. april i år, kan man bytte til sommerdekk. Les mer om fristene og krav til mønsterdybde.
 • Jusspodden: Et tredje juridiske kjønn

  Kjønnsidentitet går til kjernen av hvem vi er, og for noen av oss samsvarer ikke vår opplevelse av oss selv med det kjønnet vi ble tildelt ved fødselen. Hvordan skal vi møte det som samfunn – og hvilken rolle har jussen?
 • 50 år siden opphevelsen av straffeloven § 213 – «homoparagrafen»

  21. april er det 50 år siden den såkalte «homoparagrafen» ble opphevet. Frem til 1972 kriminaliserte straffeloven 1902 seksuell omgang mellom menn. Mye har skjedd siden den gang. I dag er retten til å ha den seksuelle orienteringen man har beskyttet gjennom lovverket.
 • Hjemmekontor og personvern

  Covid-19-nedstengingen skapte enorm vekst i bruk av hjemmekontor. I tillegg til de mer praktiske problemene, har også spørsmål om personvern dukket opp. Hvilke rammer gjelder for bruk av hjemmekontor?
 • Jusspodden: Hvorfor er strømprisene så høye?

  Strømprisene stiger, og det har kommet flere ulike forslag til hva som kan gjøres for å løse problemet. Hør mer i siste episode av Jusspodden.
 • En påskehilsen fra Lovdata

  Nå nærmer endelig påskeferien seg, og da er det nyttig å vite om rettighetene som høytiden fører med seg. Visste du for eksempel at du har en lovfestet rett til «helligdagsfred»?