Vi har fått ny postadresse:
P.b. 6 Kongens Plass, 6501 Kristiansund

Vi står nå overfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Hjemmesiden er  under revidering og fornyes til høsten

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

 • Statsråd 24. november 2023

  I statsråd 24. november 2023 ble endringslover til lov om Statens pensjonskasse mfl. og forsvarsloven samt ny militærpolitilov sanksjonert.
 • Jusspodden: Flydropp-saken

  Krimkommentator Øystein Milli besøker studio og forteller om straffesaken rundt flydroppet fra 1993, og hvorfor saken er tatt opp til vurdering av Gjenopptakelseskommisjonen.
 • Nå er pandemi-reglene historie

  20. november 2023 markerte et endelig sluttpunkt for pandemien som herjet i Norge og resten av verden i flere år. Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at covid-19 ikke lenger er en allmenfarlig smittsom sykdom og har endret regelverket.
 • Rettsavgjørelser gratis tilgjengelig hos Lovdata

  Hvis du lurer på hva Høyesterett sier om naboens rett til å sette opp et gjerde eller vil vite mer om en rettssak som har fått mye oppmerksomhet i media kan du finne svaret hos Lovdata.
 • Fri rettshjelp og andre rettshjelptilbud

  Alle som har vært borti en juridisk nøtt, vet at lov og rett kan være vanskelig å forstå. Hva om du ikke har råd til å skaffe profesjonell hjelp? Det kan hende du har rett til fri rettshjelp etter rettshjelploven. Du kan også søke hjelp hos et gratis rettshjelptilbud. 
 • Statsråd 17. november 2023

  I statsråd 17. november 2023 ble det vedtatt en endring i ELSAM-forskriften samt delegering av myndighet etter domstolloven.
 • Jusspodden om gjenger og ungdomskriminalitet

  En ny episode av Jusspodden er ute! Denne episoden tar for seg gjenger og ungdomskriminelle i Sverige og Norge.
 • Ny redaktør for nettstedet Europalov

  Europalov har siden 2007 gitt en fullstendig oversikt over alle regelverksprosesser i EU som er relevante for Norge. I oktober ble nettstedet relansert med nye sider og nå overtar Randi Bjørhei i Lovdata redaktør-vervet. (Ekstern lenke)
 • Jusspodden: Hvorfor har vi ikke samboerlov?

  Samboerskap er en stadig mer vanlig samlivsform. Det finnes likevel ingen samboerlov. Hvorfor har vi ikke det?
 • Fra universets lover til EUs regelverk – og tilbake igjen

  Hvert år produseres flere tusen lover og regler i EU. Mange av dem vil også gjelde for Norge gjennom EØS-avtalen. Likevel har ingen i det offisielle Norge sittet på den totale oversikten over hva som skjer – og når. Den oversikten er det kun en mann som har hatt.
 • Jusspodden om naturvern

  Jusspodden diskuterer hvordan naturen vernes i regelverket. Hva sier egentlig jussen?
 • Hummerfisket starter 1. oktober

  Hummerfiskesesongen starter 1. oktober klokken 08:00, men for å beskytte hummerbestanden er det innført ulike begrensninger. To forskrifter er spesielt viktige for reguleringen av fisket etter hummer.
 • Statsråd 27. oktober 2023

  I statsråd 27. oktober 2023 ble det vedtatt ny forskrift om Brukerplan og endringsforskrift til politiregisterforskriften m.m.
 • Jusspodden oppsummerer sentrale saker fra oktober

  Jusspodden oppsummerer månedens viktigste saker. Hør mer om blant annet NAV-skandalen og ulovlig hundeavl.
 • Lovdata lanserer ny versjon av Europalov!

  Vil du ha oversikt over hva som skjer i EU eller følge med på EØS-regelverk som skal bli en del av norsk rett? Europalov samler all info på ett sted.
 • Oslo tingrett: 23-årsgrense er ikke ulovlig aldersdiskriminering

  For tre år siden kom Diskrimineringsnemnda til at et utested med 23-årsgrense drev ulovlig aldersdiskriminering. Nå har en Hamar-pub tatt saken til retten, og vunnet fullstendig.
 • Lovdata støtter TV-aksjonen og Redd Barna

  Årets TV-aksjon går til Redd Barnas arbeid for barn rammet av krig og konflikt.
 • Jusspodden om krigens folkerett

  Generaladvokat Sigrid Redse Johansen forteller om hvilke folkerettslige regler som gjelder i krig og væpnede konflikter, med eksempler fra Gaza.
 • Rettssikkerhetsprisen 2023: Hederspris til de som avslørte justismord

  I går ble rettssikkerhetsprisen utdelt til Halvard Sivertsen, Lars Mikkel Tronsrud og Bjørn Olav Jahr for deres utrettelige innsats for gjenopptagelse av Baneheia-saken mot Viggo Kristiansen.
 • Statsstøttestrid om kommunalt fitnesstilbud i lagmannsretten

  Det lokale næringslivet følte seg utkonkurrert på urettmessige vilkår, etter at kommunen besluttet å opprette sitt eget treningsstudio. (Ekstern lenke)