Vi har fått ny postadresse:
P.b. 6 Kongens Plass, 6501 Kristiansund

Vi står nå overfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Hjemmesiden er  under revidering og fornyes til høsten

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

 • Introduksjon til krigens folkerett

  Selv om maktbruk mellom stater er forbudt i folkeretten gjennom FN-pakten artikkel 2(4), er det i dag mer enn hundre pågående væpnede konflikter i verden.1 Krigens folkerett skal sørge for at disse foregår på så humant vis som mulig.
 • Rasisme – meir enn hudfarge?

  Kva er eigentleg rasisme? Sjølve ordet kan leie tankane inn på eldre førestillingar om at menneska kunne delast inn i grupper – rasar – basert på biologiske kjenneteikn. Men er det berre denne typen oppfatningar som kan kallast for rasisme? Kva seier jussen?
 • Statsråd 17. mars 2023

  I statsråd 17. mars 2023 ble en endringslov til arbeidsmiljøloven sanksjonert.
 • Jusspodden om eldres rettigheter

  Jusspodden diskuterer eldres rettigheter og alvorlige brudd i eldreomsorgen.
 • Jusspodden om seksuell trakassering i Forsvaret

  Jusspodden diskuterer seksuell trakassering i Forsvaret.
 • Statsråd 10. mars 2023

  I statsråd 10. mars 2023 ble det vedtatt endringer i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.
 • Ny samling med korrupsjonsdommer

  Les de nyeste korrupsjonssakene fra Norge i den oppdaterte domssamlingen.
 • Regjeringen starter utredning av en egen samboerlov

  24 år etter at forrige utredning forkastet idéen om en egen samboerlov, er det nå nedsatt et utvalg for å utrede spørsmålet på nytt. (Ekstern lenke)
 • Kvinnekamp og 8. mars – retten med eit kjønnsperspektiv

  8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Kjønn og likestilling har vorte eit stadig større fokus i samfunnet, òg i jussen si verd. Kvifor er det viktig med eit breitt perspektiv i kvinneretten?
 • Regler om habilitet

  Habilitet og inhabilitet er begrep man ofte hører i forbindelse med behandling av saker. Men hva betyr det egentlig å være habil eller inhabil?
 • Jusspodden om urfolksrettigheter på Fosen

  Jusspodden diskuterer konflikten knyttet til vindkraftutbyggingen på Fosen.
 • Statsråd 3. mars 2023

  I statsråd 3. mars 2023 ble en endringslov som gjelder helselovgivningen sanksjonert.
 • Største verktøyet i verktøykassa

  Skagerak Energi sammenligner Lovdata Pro med Maslows behovspyramide. – Vi snakker om et grunnleggende behov, ja. Det må bare være der, forteller advokat Thomas Åtland Ellefsen.
 • Har staten plikt til å beskytte mot vold i nære relasjoner?

  Hvilket menneskerettslig vern har den enkelte mot vold i nære relasjoner – og hvilken plikt har staten til å beskytte deg?
 • Jusspodden oppsummerer viktige saker fra februar

  Et skritt videre i to gamle drapssaker, koranbrenning og E-tjenestens virksomhet i forbindelse med Oslo-skytingen. Ukens episode av Jusspodden ser nærmere på det som har skjedd i jussens verden i løpet av februar.
 • Juridisk bistand fra A til Å

  Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det er et forretningskritisk verktøy. Med Lovdata Pro kan vi gi løpende juridisk rådgivning både internt og eksternt, forteller eiendomsadvokat i Usbl, Atle Thorsell.
 • Statsråd 17. februar 2023

  I statsråd 17. februar 2023 ble det blant annet vedtatt ikrafttredelse av og overgangsregler til lov om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.).
 • Jusspodden om rettssikkerheten til psykisk syke

  Jusspodden diskuterer hvordan jussen fungerer i møte med psykisk syke, og om rettssikkerheten til psykisk syke blir godt nok ivaretatt.
 • Skal du på slalåm i ferien?

  Det er fremdeles vinter i store deler av landet, og mange ønsker å nyte vinterens gleder. Vet du hvilke regler som gjelder i slalåmbakken? Hvilket ansvar har eier av anlegget om noe skjer i heisen? Og hva er reglene for deg som skikjører?  
 • Krever kvalitet i alle ledd

  Konkurransen er stor. Derfor må vi til enhver tid ha de beste digitale verktøyene, forteller prosedyreadvokat i SANDS Caterina Håland Gaeta.