Vi har fått ny postadresse:
P.b. 6 Kongens Plass, 6501 Kristiansund

Vi står nå overfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Hjemmesiden er  under revidering og fornyes til høsten

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

 • Statsråd 21. juni 2024

  I statsråd 21. juni 2024 ble ny PRIIPs-lov og ny finanstilsynslov samt bl.a. endringslover til regnskapsloven, helsepersonelloven, helsetilsynsloven, straffegjennomføringsloven, advokatloven, utlendingsloven og valgloven sanksjonert.
 • LGBT-personers vern mot kriminelle handlinger og diskriminering

  I lovgivningen er det flere bestemmelser som skal beskytte skeive mot kriminelle handlinger og diskriminering på grunn av deres kjønnsidentitet eller legning. Her kommer en innføring i de viktigste bestemmelsene som skal sikre skeives rett til å leve fritt.
 • Statsråd 14. juni 2024

  I statsråd 14. juni 2024 ble endringslover til arbeidsmiljøloven, energiloven, diskrimineringsombudsloven, likestillings- og diskrimineringsloven, privatskolelova, barnehageloven, opplæringslova, viltloven og brukthandellova sanksjonert.
 • Ny opplæringslov – kunngjøringskrav for alle forskrifter

  1. august får vi ny opplæringslov. Det medfører noen viktige endringer. En av endringene gjelder forskrifter. Kommuner og fylkeskommuner skal nemlig gi forskrifter som utfyller loven, og det skal skje på en litt annen måte enn det har gjort til nå, blant annet ved at alle forskrifter må kunngjøres.
 • Statsråd 7. juni 2024

  I statsråd 7. juni 2024 ble endringslover til politiloven, finansavtaleloven og svalbardmiljøloven sanksjonert. I tillegg ble Stortingets vedtak 21. mai 2024 om endringer i Grunnloven kunngjort.
 • Jusspodden oppsummerer de viktigste sakene fra mai

  Jusspodden oppsummerer de viktigste sakene fra jussens verden fra mai, og gir deg tips for lesestoff i den siste episoden før sommeren.
 • Store norske leksikon: Menneskerettigheter

  Store norske leksikon og Lovdata samarbeider. Fremover vil dere finne lenker til noen av SNLs interessante artikler her på Lovdata. Denne artikkelen handler om menneskerettigheter. (Ekstern lenke)
 • Jusspodden om krigens folkerett

  Den internasjonale rettsordenen slik som vi kjenner den etter andre verdenskrig er satt i sving. Hvem kan gjøre hva, og hvilken virkning kan ulike sanksjoner ha?
 • Statsråd 31. mai 2024

  I statsråd 31. mai 2024 ble endringslover til straffeloven, fagskoleloven og utdanningsstøtteloven sanksjonert. 
 • Lover i kraft 1. juni 2024

  Lørdag 1. juni 2024 trer endringslover til lov om krigspensjonering for militærpersoner og lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og pasient- og brukerrettighetsloven mv. i kraft.
 • Slik mistar du førarkortet på 1-2-3

  Det er mange måtar ein kan bryte trafikkreglane på og få førarkortet beslaglagt. Dette er dei vanlegaste, og nokon mindre vanlege måtar ein kan miste lappen på.
 • Statsråd 24. mai 2024

  I statsråd 24. mai 2024 ble endringslover til trygderettsloven, lov om krigspensjonering for militærpersoner og lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner sanksjonert.
 • Jusspodden om grunnlovsendringer

  Domstolenes uavhengighet har nå blitt styrket i Grunnloven. Hva betyr det, og hvorfor er det så viktig?
 • Endringer i Grunnloven – et helhetlig grunnlovsvern for domstolene

  Tirsdag 21. mai 2024 vedtok Stortinget endringer i Grunnloven § 86, § 87, § 88 og § 90 for å gi et helhetlig grunnlovsvern for domstolene. Lovdatas grunnlovsversjoner ble oppdatert samme dag.
 • Ferie, ferieavvikling og feriepenger

  Alle som utfører arbeid for en annen har krav på ferie, og alle har plikt til å ta ferie. Det er vanligvis arbeidsgiver som fastsetter ferien innenfor ferielovens rammer.
 • Statsråd 14. mai 2024

  I statsråd 14. mai 2024 ble endringslover til kontantstøtteloven, folketrygdloven og pengespilloven sanksjonert.
 • Hvordan skille mellom en protest, en slettebegjæring og en klage etter GDPR?

  I denne artikkelen redegjøres det for hvordan en behandlingsansvarlig kan skille en protest fra en slettebegjæring eller en klage. (Lov&Data)
 • Høyesterett slipper inn sykkelulykken fra St. Hanshaugen

  Det finnes ikke aktsomhetspraksis fra Høyesterett knyttet til den stadig økende andelen hurtiggående el-sykler i bybildet, konstaterte lagmannsretten i fjor. (Ekstern lenke)
 • Fundamentet for juridisk presisjon

  Når OBOS navigerer gjennom lovenes komplekse landskap, er Lovdata Pro deres uunnværlige kompass. Terje Sjøvold er selskapets juridiske leder, og forteller at denne digitale ressursen er en integrert del av arbeidet.
 • Flagget og loven

  Nå nærmer den store dagen seg! Da skal det flagges overalt i riket. Visste du at det finnes regler for hvordan det skal flagges på offentlige bygninger? Her kommer en innføring i Norges flaggregler.