Vi har fått ny postadresse:
P.b. 6 Kongens Plass, 6501 Kristiansund

Vi står nå overfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Hjemmesiden er  under revidering og fornyes til høsten

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

 • Jusspodden: Kjendisjuss, outing og ærekrenkelser

  Det er flere kjendisrettssaker som har utspilt seg i rettssaler i ulike land, spekket med sensasjonelt innhold og spektakulær mediedekning. Hva handler disse sakene egentlig om?
 • Statsråd 12. august 2022

  I statsråd 12. august 2022 ble det vedtatt en ikraftsetting, en endringsforskrift, retningslinjer, to provisoriske anordninger og forlengelse av fullmaktene i helseberedskapsloven. 
 • Rett til barnehageplass

  I løpet av august er det slutt på ferien for de fleste. Det betyr at tiden er inne for jobb, skole og barnehagestart. Har barna dine rett til å få plass i barnehage nå? Hva med søsknene som havnet i to ulike barnehager? Barnehageloven har bestemmelser om disse spørsmålene.
 • Sak om «Olgasvindel» og forsettbegrepet i finansavtaleloven til Høyesterett

  Bakgrunnen for saken som skal behandles av Høyesterett onsdag 23. august er at en eldre kvinne ble lurt til å oppgi passord og kode for BankID til en hun trodde representerte banken. Det sentrale spørsmålet i saken er forsettbegrepets innhold i finansavtaleloven.
 • Jusspodden: Breivik og prøveløslatelse

  Hvordan er reglene om forvaring og prøveløslatelse? Hvilke regelendringer har kommet på plass etter 22. juli-rettssaken?
 • I tvil om mobilbruk i bil?

  Bøtesatsene for bruk av mobil bak rattet har økt. Lovdata gir deg en innføring i hva som er lovlig og ikke når det kommer til mobilbruk i bil.
 • Jusspodden: Nye lover og lovendringer

  Juli er høysesong for ikrafttredelse av nye lover og lovendringer. I denne episoden oppsummerer Jusspodden de nye reglene.
 • Lover i kraft 1. august 2022

  1. august 2022 trer 4 lover helt eller delvis i kraft, deriblant endringslover til velferdstjenestelovgivningen, helse- og omsorgstjenesteloven, folketrygdloven, kontantstøtteloven og opplæringsloven.
 • Jusspodden: Storbritannia og menneskerettighetene

  Britiske myndigheter får kritikk for å være på kant med menneskerettighetene. Hør mer i den nyeste episoden av Jusspodden.
 • Skal du på tur i skog og mark? Her er reglene som gjelder for deg

  NHOs sommerferieundersøkelse viser at to av tre planlegger å feriere i Norge i sommer. Skal du søke naturens ro er det lurt å sjekke hvilke regler som gjelder til fjells og til skogs.
 • Lovdata ønsker alle en god sommer!

  El-sparkesykler har blitt fast inventar i bybildet på sommeren. Men fra og med 15. juni ble det innført strengere regler. Visste du at den alminnelige promillegrensen også gjelder for kjøring av elsparkesykler?
 • Jusspodden: Abortrettigheter i USA

  Hvilke konsekvenser kan avgjørelsen om abort i USAs høyesterett få? Og hvor godt er abortrettighetene beskyttet i Norge?
 • Fartsgrenser til sjøs

  Ut med båt i sommer? Regelverket for fartsgrenser til sjøs har gjennomgått endringer som alle båtførere må forholde seg til.
 • Dette er de nye reglene du bør vite om

  De folkevalgte har vedtatt flere lover som gjelder fra 1. juli. Her er en oversikt over nye lovregler du bør være klar over.
 • Ny åpenhetslov og regelendringer fra 1. juli

  Fra juli kan du få svar på om menneskerettighetene til dem som laget buksene dine er ivaretatt, og det kommer flere nye regler om personvern. Januar og juli er nemlig høysesong for nye lover. Her får du oversikten over nye regler som gjelder for deg.
 • Jusspodden: Fange på flukt

  En fange rømte fra fengsel, politiet fikk kritikk etter Kongsberg-drapene og PST-sjefen gikk av. Dette er noen av sakene du bør få med deg fra måneden som har gått.
 • Lover i kraft 1. juli 2022

  1. juli 2022 trer 28 lover, deriblant ny kredittopplysningslov og ny åpenhetslov, helt eller delvis i kraft. I tillegg oppheves 3 lover.
 • Lovdatas årsmelding 2021

  Lovdata feiret 40-årsjubileum i 2021. I nok et år preget av pandemien, påtok vi oss nye oppgaver og startet flere samarbeid som bidrar til rettssikkerheten.
 • Rettigheter og plikter i sommerjobb. Hva har du krav på?

  Sommeren er her, og årets sommerjobbing er i gang for fullt. Nå skal mange unge ut i arbeid, kanskje for aller første gang. Hvilke rettigheter har du i sommerjobben din? Hvilke plikter har din arbeidsgiver overfor deg?
 • Pride – fra opprør til feiring

  Pride-markeringen, en feiring av mangfold og kjærlighet, setter søkelys på temaer som kjønnsidentitet og seksualitet. Retten til ytringsfrihet og forsamlingsfrihet er beskyttet av lovverket.