Vi ønsker alle våre forbindelser en fredelig Jul og et knakende Godt Nytt År ! 

Vi har fått ny postadresse:
P.b. 6 Kongens Plass, 6501 Kristiansund

Wesubsea - Rettssak

Vi står nå overfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

Fredag 14 juni hadde vi flotte, trivelige Mia fra Averøy Ungdomsskole på jobbskygging hos oss! Vi ønsker deg velkommen tilbake når du har fullført utdannelsen 😊

Grunnstøting havner i retten.

Oversikt over konkursåpninger ved Nordmøre tingrett 2018.

Unge uføre får redusert husleie

Vi har ledig kontorplass til advokat i KRISTIANSUND

Vi søker en eller flere nye kollegaer til vårt veletablerte advokatfellesskap til mulig partnerskap eller ansettelse. Gjerne snarlig tiltredelse. Opplysninger om oss finner du på www.advokatkontorer.no.

Du kan gjerne være i etableringsfasen som advokat eller ønske å skifte kontor. Vårt firma holder til i flotte lokaler sentralt i Kristiansund.

Ta kontakt med advokat Edvard T. Eide tlf 71570490 hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller har spørsmål.
Søknad med CV og referanser sendes:
Advokatfirmaet EIDE & Co, Storgt 21, 6509 Kristiansund
eller: monika@advokatkontorer.no.

Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlands arbeider.

Husleieopprør i Kristiansund.

Beboere har skaffet advokat for å stoppe husleieøkning

Jordskifteloven "... en problemløser for alle som eier en bit av Norge"

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokat Suzanne Molund har analysert politiets adgang til å utlevere identifiserende personopplysninger under etterforskningen. Analysen "Politiets og påtalemyndighetens opplysningsadgang etter straffeprosessloven § 61c nr. 9" ble forfattet før politiregisterlovens forskrifter ble skrevet. Oppdateringer med endringer i rettstilstanden etter den 01.06.2011 er ikke gjort. 

 

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Advokat Edvard T. Eide ber Helse Møre og Romsdal vurdere helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund opp mot FNs barnekonvensjon.

 • Sveits felt i EMD for tiggeforbud

  Å straffe tiggeren for å tigge krenket menneskeverdet, og stred med selve kjernen i EMK artikkel 8, uttalte menneskerettsdomstolen. (Ekstern lenke)
 • Norsk Retstidende nr. 34-2020

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Bedre tilgang til trygderettsavgjørelser

  En avtale mellom Trygderetten og Lovdata gir gratis tilgang til mer enn 38 000 kjennelser fra Trygderetten på Lovdatas åpne nettsider, lovdata.no.
 • Norsk Retstidende nr. 33-2020

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Fikk bruke skjult videoopptak som hærverkbevis

  En kvinne var lei av at det stadig ble laget riper i bilen sin, og satte opp et skjult kamera i garasjen. Spørsmålet for lagmannsretten var om filmopptaket kunne brukes som bevis i straffesaken. (Ekstern lenke)
 • Norsk Retstidende nr. 32-2020

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Lover som trer i kraft 1. januar 2021

  Arveloven, trossamfunnsloven, statistikkloven, forbrukerklageloven, etterretningstjenesteloven (unntatt kapittel 7 og 8), mediestøtteloven, revisorloven, integreringsloven og forretningshemmelighetsloven er blant de nye lovene som trer i kraft 1. januar 2021.
 • Første GDPR-dom fra EFTA-domstolen

  EFTA-domstolens første drøfting av EUs personvernforordning gjaldt spørsmålet om den som klager på personvernbruddet skal få lov til å være anonym. (Ekstern lenke)
 • Seier til staten i klimasaken i Høyesterett

  Terskelen for å overprøve Stortingets vurdering av Grunnlovens miljøparagraf er «svært høy», slår Høyesterett enstemmig fast. Et mindretall mente konsesjonstildelingen led av avgjørende saksbehandlingsfeil. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 21. desember 2020

  I statsråd 21. desember 2020 ble 14 lover sanksjonert, deriblant 11 lovendringer vedtatt i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021.
 • Norsk Retstidende nr. 31-2020

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Statsråd 18. desember 2020

  I statsråd 18. desember 2020 ble 24 lover sanksjonert, deriblant ny finansavtalelov og ny mediestøttelov.
 • God jul og godt nytt år fra oss i Lovdata!

  Lovdata har som tradisjon å gi en julegave til en frivillig organisasjon som arbeider med rettshjelp og juridisk rådgivning. I år er vi glade for å støtte Jusshjelpa i Nord-Norge.
 • Forsinket flypassasjer vant i Høyesterett

  En flypassasjer hadde fremsatt krav om standarderstatning på 600 euro etter en forsinkelse på noe over tre timer på en reise fra Thailand til Oslo. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 11. desember 2020

  I statsråd 11. desember 2020 ble det fastsatt ikrafttredelsesvedtak for blant annet statistikkloven og forretningshemmelighetsloven samt for endringslover til straffeprosessloven, politiregisterloven, forurensningsloven, barnehageloven og aksjelovgivningen.
 • Høyesterett gir grønt lys for DNA-registrering for promillekjøring

  Å havne i DNA-registeret for promillekjøring er ikke en krenkelse av retten til privatliv etter EMK, konkluderer Høyesterett enstemmig. (Ekstern lenke)
 • Kunngjøring i Norsk Lovtidend i desember

  Det går mot slutten av året, og dette er som vanlig en veldig travel tid for redaksjonen i Norsk Lovtidend. I desember blir svært mange lover og forskrifter vedtatt. Det er derfor viktig at sakene blir sendt over til kunngjøring snarest mulig.
 • Norsk Retstidende nr. 29-2020

  Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
 • Statsråd 4. desember 2020

  I statsråd 4. desember 2020 ble blant annet ny koronakommisjonslov og endringslover til arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse, helseregisterloven, helsepersonelloven, straffeloven og burettslagslova sanksjonert.
 • EMD avviser ikke klimasøksmålet – kommuniserer klagen til Norge og andre land

  I september leverte en gruppe portugisiske ungdommer et klimasøksmål til EMD. Nå er saken i stedet kommunisert til statene. (Ekstern lenke)