Korona-info til alle våre forbindelser

Vi står nå overfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, virksomheter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

I Advokatfirmaet Eide & Co tar vi situasjonen alvorlig. Vi er opptatt av å ta vårt samfunnsansvar og bidra til å redusere smittefaren. Vi ser også at mange av våre klienter og samarbeidspartnere er i en krevende situasjon, og opplever store konsekvenser som følge av koronaviruset.

Vi har derfor iverksatt tiltak, i tråd med de retningslinjer som gis fra offentlige myndigheter, slik at våre advokater skal kunne fungere normalt og yte den bistand dere har behov for i denne krevende situasjonen. Vi opprettholder derfor vår advokatvirksomhet og drift som normalt, men avholder alle møter pr. telefon eller videokonferanse.

Våre advokater står klare til å besvare alle spørsmål dere har behov for bistand til. Vi opprettholder også all vår aktivitet knyttet til igangsatte oppdrag og løpende rådgivning.

Det er for tidlig å si hvor lenge denne situasjonen vil vare, og hvor omfattende konsekvensene vil bli, men vi vet at vi er i en situasjon som vil påvirke oss alle i lang tid fremover. Det er derfor viktig for oss at hele vårt kontaktnett av klienter, forretningsforbindelser og bransjekollegaer vet at vi er tilgjengelige og klare til å bistå dere i denne vanskelige tiden.

Med de beste ønsker for dere alle
Advokatfirmaet Eide & Co.