Fri rettshjelp

Det offentlige kan i mange typer saker dekke dine utgifter til advokatbistand. 

 

Fritt rettsråd kan innvilges med eller uten egenandel (kr. 945,-). Enkelte sakstyper gir deg gratis advokat uavhengig av din inntekt, mens andre saker krever at du har lavere inntekt enn de fastsatte grensene. Som enslig kan du må bruttoinntekten være under kr. 246.000,- i året, mens ektefeller/ samboere må ha en samlet bruttoinntekt under kr. 369.000,-. Fri rettshjelp kan også innvilges selv  om du tjener noe over grensene eller har en svært vanskelig økonomi. 

 

Fri sakførsel innvilges på samme måte som overfor til de som må ha en rettssak for å få avgjort saken. Hovedregelen er at du ilegges en egenandel på 25 %, men ikke mer enn kr. 4.725,-. 

 

Ta med selvangivelsen for forrige likningsår og lønnsslipper/utbetalingsslipper for de siste tre måneder, så undersøker vi om du har rett til gratis advokat og sender inn søknad for deg.