Foreldelse

Dersom du har eller mener å ha et pengekrav mot en person eller selskap, er det svært viktig at du er kjent med at pengekrav foreldes etter nærmere tidsfrister. Oversittes fristen vil kravet ditt som hovedregel være tapt. 

 

 

Pengekrav, enten det dreier seg om oppgjør for en vare eller tjeneste, reklamasjonsoppgjør eller en erstatningsutbetaling, foreldes som hovedregel tre år etter at kravet oppsto. Dersom du ikke sørger for at de nødvendige skritt blir tatt for å avbryte foreldelsesfristen, vil kravet kunne være foreldet med den konsekvens at beløpet er tapt. Foreldelsesreglene er nådeløse med hensyn til fristene, men samtidig nødvendig for at samfunnet skal ha forutberegnelighet med hensyn til pengekrav. 

 

Det er en rekke spørsmål som reiser seg ved vurderinger av foreldelse. De viktigste spørsmål er selvsagt når foreldelsesfristen startet å løpe, hvor lang den er og når foreldelse inntrer. 

 

Artikkelen er under utarbeidelse.