Reduser advokatkostnadene

 

Noen av dem som ønsker å benytte advokat kan kvie seg for kostnader forbundet med det. Nedenfor følger enkle råd som kan redusere kostnadene ved juridisk bistand. 

Advokaten som du ber om bistand kjenner verken saken din eller detaljene i den. For å starte et målrettet arbeid med saken trenger advokaten ofte en del opplysninger og dokumentasjon. Før første møte er det hensiktsmessig om du oversender en presentasjon av saken din pr. post eller e-post, slik at advokaten kan foreta nødvendige forberedelser. 

 

Til det første møtet sparer det tid dersom du tar med deg alle dokumenter i saken, fremlagt kronologisk slik at advokaten kan se hva som har skjedd fra start til dagens dato. Dersom du mener å ha krav på fri rettshjelp bør de tre siste selvangivelser tas med, også eventuelt for samboer/ ektefelle. Dersom inntekten har endret seg bør også de tre siste utbetalingsslipper tas med. Dersom du mener å ha rettshjelpsforsikring bør du ta med forsikringsvilkårene, eller i alle fall polisenummeret. Dette er dokumenter advokaten trenger for å søke om fri rettshjelp eller rettshjelpdekning. Du kan også søke om rettshjelpdekning fra ditt forsikringsselskap selv, og ta med bekreftelsen fra selskapet til det første møtet.  

 

Advokaten er pålagt å fakturere all tid som settes av til saken. Dersom du sender lange og overlappende e-poster, uten at dette er nødvendig for sakens opplysning, kan dette øke kostnadene dine uforholdsmessig. Gjennomgang av slike e-poster kan være tidkrevende. Det samme gjelder telefonsamtaler. Noen klienter ønsker å bruke advokaten som samtalepartner for å få snakket ut om saken, uten at dette gjelder juridiske spørsmål. I slike tilfeller er det å anbefale at man finner andre å snakke med og at man er seg bevisst om hvorfor advokaten ble kontaktet for bistand. 

 

Det påpekes videre at det er viktig at advokaten får korrekt og fullstendig informasjon om saken fra starten av. Å holde tilbake informasjon som ikke passer inn i eget syn på saken kan medføre at advokaten starter en uriktig prosess og gir uriktige råd. I så tilfelle må man starte prosessen på nytt med de kostnader det medfører. 

 

Avslutningsvis fremhever vi at det er viktig å høre på advokatens råd. Vi er forpliktet til og vil fortelle deg om hvorvidt du har en god eller dårlig sak. Vi vil også skissere kostnadene dersom du ønsker å fortsette saken til tross for at det er forbundet en større risiko med en dårlig sak. Dersom du ønsker at vi skal fortsette saken vil vi selvfølgelig gjøre det, men du må huske at det er du som bærer kostnadene for den tid advokaten bruker til saken, uavhengig av hvilket resultat som oppnås.