Selg din bolig selv

SPAR MEGLERPROVISJON VED SALG AV EIENDOM
Har du allerede en kjøper, eller du foretar salgsoppgaven selv, vil vårt kontor bistå ved oppgjør, tinglysing og utarbeidelse av kontrakt. Både selger og kjøper vil være sikret et effektivt og forsvarlig oppgjør ved boligsalg.
Vi utfører oppdraget etter medgått tid til avtalt timepris, noe som normalt blir vesentlig rimeligere enn et meglerhonorar.

Du avgjør hvor mye av salgsjobben du vil gjøre selv, men her kommer en liste med tips til hva du bør huske på.

Takst
Det er ikke krav til å taksere boligen før boligsalg, men det er svært vanlig. Vi anbefaler at du bestiller takst av boligen, og helst en boligsalgsrapport som er den taksten Forbrukerrapporten anbefaler. På www.nito.no kan du finne din nærmeste takstmann.

Innhente opplysninger
Før du har utført et boligsalg, er det en del opplysninger kjøperen skal ha. Du kan innhente disse selv, eller la oss gjøre denne jobben.

Ved å bestille utskrift av grunnboken fra Statens kartverk, får du opplysninger om eierforhold ved eiendommen/borettsandelen, samt heftelser og rettigheter. Du må opplyse om eiendommens/borettsandelens registerbetegnelse ved bestillingen.

Hos teknisk etat får du opplysninger om grunnareal, alder, byggemåte, eiendommens regulering og evt. planer om omregulering.

Hos kemneren får du opplysninger om kommunale avgifter og eiendomsskatt.
Eiendommens ligningsverdi får du ved henvendelse til Skatteetaten.

For sameier, borettslag, aksjeselskap skal kjøper dessuten få skriftlige opplysninger om rettigheter og forpliktelser i avtaler og vedtekter samt regnskap.

Salgsoppgave
Det er ikke noe krav til å utarbeide salgsoppgave over eiendommen, men det kan være en viktig del av markedsføringen. Salgsoppgaven kan utarbeides selv, eventuelt kan vi hjelpe deg med dette.

Eierskifteforsikring
Selv om du selger boligen din selv, kan du tegne eierskifteforsikring hos et forsikringsselskap. Sjekk betingelsene for forsikringen for å se om du faktisk blir bedre stilt ved å tegne den.

Markedsføring for boligsalg
Du bestemmer selv hvor mye du vil legge i markedsføring og annonsering i forbindelse med ditt boligsalg. Et godt tips kan være å bruke annonse med bilde både i lokalpressen og på internett.

Visning og budgivning
Du avgjør i stor grad selv hvordan denne prosessen skal foregå for ditt boligsalg. Husk at muntlige bud og aksept også er bindende, men vi anbefaler at i alle fall det første budet fra en budgiver skal være skriftlig.

Hva gjør vi?
Når du har funnet en kjøper av eiendommen og dere er enige om en pris, gjenstår å formalisere den bindende avtalen som allerede er inngått mellom deg og kjøper i en kjøpekontrakt. Vi hjelper deg å utarbeide denne etter dine ønsker. Kjøpekontrakten vil inneholde de forhold som man allerede har blitt enige om gjennom endelig tilbud/aksept. Dessuten vil kjøpekontrakten fastsette vilkårene for salget, med tanke på å unngå fremtidige konflikter.

Det tryggeste er å inngå en kjøpekontrakt utarbeidet av fagpersoner, dessuten krever de aller fleste banker/finansieringsinstitusjoner at dette gjøres.

Videre vil vi foreta det formelle eierskifte med det økonomiske oppgjøret. Dette innebærer å utarbeide skjøte, gi inneståelseserklæring, innfri panteobligasjoner, foreta oppgjør, evt. slette heftelser samt tinglyse/transportere dokumenter.

Vårt kontor kan etter avtale også bistå med selve salget av din eiendom.

Dersom du er interessert, ring oss gjerne for en uformell prat.