Andre virksomhetsområder

Dersom du har behov for bistand på et annet saksområde, må du gjerne ta kontakt med en av oss for å høre om vi kan bistå deg.

 

 

 

 

 

Vi tilbyr blant annet også bistand i saker vedrørende  utlendingsrett, straffegjennomføring, inkasso og inndrivelse av pengekrav.

 

Videre har vi lang erfaring innenfor arve- og familieretten, for eksempel ved offentlig eller privat skifte av bo ved samlivsbrudd, skillsmisse eller død, barnefordeling, arvespørsmål, spørsmål om skjevdelingsrett med mer.  

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden