Tvisteløsning

Det heter seg at et magert forlik er bedre enn en fet prosess. Å føre saker for domstolene koster både tid og penger. Det er ikke alltid at en dom gir det beste resultat i alle konflikter.  De involverte i konflikten vil i en del tilfeller ofte komme bedre ut av konflikten med en frivillig og mer smidig løsning.

 

 

Løsning i form av frivillig avtale eller dom?

 

En uenighet eller konflikt mellom to eller flere parter kan være så fastlåst at man trenger hjelp fra en tredjeperson til å få løst situasjonen. Vi kan enten bistå deg alene som vår klient eller orientere og mekle direkte overfor dere som er involvert i konflikten.

 

Dersom du ønsker at vi bistår deg overfor en motpart, vurderer vi saken din og leter etter det beste sluttresultatet for deg. Basert på våre vurderinger undersøker vi om saken kan løses utenfor rettssystemet, slik at du får en rask og god avslutning på tvisten.

 

I noen saker er det ikke mulig å forhandle med motparten og man ser seg nødt til å få saken avgjort ved dom. I andre saker kan det imidlertid finnes et betydelig spillerom for å finne løsninger og frivillige avtaler som gjør ende på konflikten og som partene også kan leve med i fremtiden. Dette er særlig viktig i blant annet familie- og naboforhold der man vil måtte ha en eller annen form for kontakt med hverandre i fremtiden. Vi finner ditt forhandlingsrom og arbeider aktivt for en løsning i minnelighet dersom forholdene ligger til rette for det. Vi gjør deg også kjent med eventuelle svake sider av saken din og prosessrisikoen dersom du velger å føre saken for domstolene.

 

Dersom saken ikke egner seg for forhandlinger, eller forhandlingene ikke når frem, fører vi saken din for domstolene. Med omfattende erfaringer fra rettssystemet legger vi opp din sak på best mulig måte og vårt mål er at du skal være trygg på det som skjer den dagen rettssaken skal behandles av domstolene.

 

 

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden