Fast eiendom

Rettsspørsmål tilknyttet fast eiendom er et omfattende, bredt og sammensatt saksområde. I en del tilfeller gjelder sakene store verdier, mens det i andre saker handler om best mulig utnyttelse av eiendommen.

 

Vi bistår i de fleste rettsspørsmål tilknyttet fast eiendom, blant annet;

 

- Kjøp, salg og overdragelse av eiendom eller rettigheter i fast eiendom

- Reklamasjoner ved kjøp og salg av fast eiendom

- Forsikringsoppgjør etter skadetilfeller

- Leiekontraker tilknyttet boliger og næringslokaler, herunder oppsigelser og utkastelse.

- Nabotvister

- Hevd

- Sameie

- Servitutter

- Tomtefeste

- Odelsrett

- Jordskifte

- Utbyggingsavtaler/ entreprise ved blant annet ved boligoppføring

- Regulerings- og byggesaker etter plan- og bygningsloven

- Seksjonering

 

Tvister som gjelder fast eiendom faller ofte inn under rettshjelpdekning du har igjennom din innboforsikring. Dette betyr at du kun betaler egenandel for vår bistand.

 

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden