Bygnings- og ekspropriasjonsrett

Knapt på noe område støter man på mer regulering enn når eiendom skal disponeres. Dette gjelder enten man skal disponere grunnen til boligbygging, industri, bruksendring eller båndlegging. 

Vi yter bistand både for kommuner og private i regulerings- og ekspropriasjonssaker. 

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden