Foretningsjuridisk rådgivning

Vårt kontor er fast rådgiver for flere små og mellomstore bedrifter. Vi legger vekt på å kjenne bedriftene grundig. Dette fører til at vi kan bidra til å løse problemene før disse blir for store.

Valg av en fast advokatforbindelse sikrer kontinuitet over de rådene som gis. Dette øker sikkerheten for at de enkelte rettlige spørsmål blir løst på en riktig måte for bedriften.

Vi har som målsetting å løse sakene før de ender i retten, og aller helst forebygge at det i det hele tatt kommer til tvist.

Vi bistår i denne sammenheng med rådgivning omkring selskapsetablering, kontraktsforhandlinger, generasjonsskifte, arbeidsrettlige spørsmål, aksjonæravtaler, økonomiske vanskeligheter, fusjon/fisjon, kjøp og omdannelser av virksomheter med mer.

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden