Forsikringsrett

Det hender ikke sjelden i livet at man som privatperson kommer i kontakt med forsikringsselskaper. Ikke bare i forbindelse med at man etablerer en forsikring, men også ved at man virkelig får bruk for den forsikringen man har tegnet og betalt for. Det være seg etter innbrudd, bilskade, brann eller personskade. 

 

Som oftest gir selskapene god behandling og utbetaler en korrekt erstatning når skaden har inntruffet. Imidlertid hender det ikke sjeldent at dette ikke blir gjort, og da trenger man bistand.

Selv om utbetaling og oppgjør etter et forsikringstilfelle bør være en selvfølge, opplever en del å få helt eller delvis avslag. Det kan være anførsler om foreldelse, at skaden ikke dekkes, at en med interesse i opgjøret mistenkes for å ha fremkalt forsikringstilfellet eller uenighet om hva som reelt skal dekkes, altså beregningsspørsmål. I noen tilfeller får man også krav om tilbakebetaling eller regress.

 

Våre advokater har langvarig praksis fra forsikringssaker og har da alltid representert skadelidtesiden. Selv om man får god hjelp av forsikringsselskapet ser vi at det kan være hensiktsmessig å i alle fall få vurdert et tilbud om erstatning av en advokat før man eventuelt godtar tilbudet.

 

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden