Forvaltningsrett

Offentligrettslige problemstillinger har i lang tid vært behandlet ved vårt kontor. Vi representerer private mot det offentlige og påtar oss oppdrag for kommuner og annen offentlig virksomhet.

 

 

Forvaltningsretten regulerer betydelige deler av folks liv. Det offentlige system er oppbygd for å sikre verdier vi i vårt samfunn mener er viktige og rettferdige. Nettopp derfor er det viktig at feil ikke må forekomme. Det er ofte avgjørende for resultatet at saker er godt og korrekt opplyst. Vi vet at systemet ikke er ufeilbarlig. For vår bransje er ivaretagelse av borgernes rettigheter viktig enten vi representerer offentlige organer eller private.

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden