Familierett

Inngåelse og oppløsning av samboer- og ekteskap, barnerett, barnefordeling og foreldreansvar omfattes av familieretten. 

Samboer-  og ekteskap 
Spørsmål tilknyttet samboer- eller ekteskap går ofte på samboerkontrakt, ektepakter, særeiespørsmål, gaveoverføringer mens samlivet består. Når et samliv brytes er spørsmålet hvordan det oppløses og hvordan formuen skal deles mellom partene. Det er i flere tilfeller en dårlig dialog mellom partene etter et samlivsbrudd og det oppleves derfor vanskelig å komme til enighet. Å ha satt opp ektepakter eller samboerkontrakter forut for bruddet er derfor hensiktsmessig. Vi ser fra tid til annen at klienter har funnet samboerkontrakt på internett og benyttet denne til å regulere eget samliv. I noen tilfeller kan dette være tilstrekkelig, men det kan lønne seg å få undersøkt ved advokat om kontrakten virkelig dekker det behov som gjelder i deres tilfelle.

Vi kan bistå 
Ekteskapsloven  gir regler om inngåelse og oppløsning av ekteskap og deling av formuen enten ved skillsmisse eller død. 
Husstandsfellesskapsloven  inneholder lovbestemmelser som gir visse rettigheter ved samlivsbrudd 
Sameieloven omhandler reglene om eiendomsrett til formuesgoder man eier sammen med en eller flere.  

Barnerett - daglig omsorg, foreldreansvar med mer. 
Barneloven gir reglene om ansvar for barn og barnefordeling ved samlivsbrudd. 
Vergemålsloven regulerer mindreåriges rettslige handleevne, verger og overformynderi. 

Ønsker mer info
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden